Financial Communications

Coxit’s long experience in financial communication enables us to help businesses with larger processes and financial deliveries. We do, for example, the production of annual reports where we both write texts and make the visual design. We are also helpful in writing stock exchange reports, quarterly reports and managing various follow-up services, also linked to the media.

 

  • Årsrapport: Skap mer interesse for årsrapporten med et design som forteller en historie om virksomheten.
  • Kvartalspresentasjoner: La kvartalspresentasjonen bli et høydepunkt fremfor en fartsdump, og sørg for at flere kan få den med seg digitalt.
  • Børsnoteringer: Børsnoteringer skjer ikke hver dag, og derfor er rutine samt riktige forberedelser og gjennomføring av kommunikasjon vesentlig.
  • Medierelasjoner: Det finnes en historie bak ethvert tall og bak hver leder, og gjennom dialog med media kan man være med på å forme historier om vekst, lønnsomhet og karrierer.
  • Finansiell rapportering: Enten det er børsmeldinger, kvartalsrapporter eller oppkjøpskommunikasjon bør formidlingen være riktig og skape interesse.
  • IR-tjenester: Fokuser på møtene fremfor å booke dem, og sørg for at dialogflatene med investorer og andre interessenter er så gode som mulig.
  • Kapitalsmarkedsdag: Uansett det knyttes til en milepæl eller med ønske om en regelmessig kontakt med interessenter bør børsnoterte selskaper gjennomføre en proff CMD.