Corporate Advisory

Today, it is more important than ever to have a strategy that is also communicative and that gives a true picture of the business. Therefore, in order to communicate externally, strategy and communication must be internally anchored and coordinated. Coxit assists in developing or renewing business visions, values and messages, both as advisors and sparring partners, as well as by creating strategies and plans.

 

  • Internkommunikasjon: Involver dine ansatte i kommunikasjonen, budskap og kanalbruk og sikre tydelig kommunikasjon internt i organisasjonen.
  • Strategier: Kommunikasjon og strategier må gå hånd i hånd. Sørg for at det du sier og det du gjør sammenfaller.
  • Krisehåndtering og beredskap: Når en krise oppstår er krisehåndteringen viktigere enn selve krisen. Strategiske, kommunikative og praktiske hensyn må tas, ofte svært hurtig.
  • Omdømmebygging: Mange faktorer påvirker et omdømme, men man bør påvirke de faktorene man kan gjøre noe med, deriblant budskap og langsiktige planer for kommunikasjon.
  • Myndighetskontakt: Noen ganger er det ønskelig å kommunisere med samfunnets beslutningstakere. Coxit kan skape riktige dialogflater og relevante relasjoner.
  • Interne events og samlinger: Sosiale og faglige interne møteplasser er gull verdt for den interne moralen i en virksomhet. Vi bidrar til at verdien maksimeres gjennom et profesjonelt opplegg.
  • Lederfokus og rådgivning: En leder bør være tydelig utad, og internt, samt holde gode presentasjoner og bli profilert på riktig måte.