Social

It is no longer enough to “just” be present in social media for a business. The battle for attention is greater than ever, and the commitment to engage has become alpha and omega. Coxit offers counseling for strategy and planning, as well as implementation and ongoing management in social channels, so that the target audience can be reached in a good way.

 

  • SoMe-rådgivning: Hvilke kanaler bør virksomheten være på? Hvilken tone of voice bør man ha? Det er viktige strategiske valg som må tas før man publiserer eller oppretter en ny kanal.
  • SoMe-håndtering: Publisering og planlegging samt håndtering av henvendelser og produksjon av innhold er tidkrevende, og behøver et dedikert fokus.
  • Annonsering (SoMe): Publikum er sosiale, men det er ikke sikkert du når dem. Ved å annonsere målrettet og riktig vil du nå de du ønsker med ditt budskap.
  • SoMe-kampanjer: Løft sosiale medier inn i den overordnede markedsplanen eller kjør en ren sosial kampanje. Fengende budskap og en god plan kan skape kjemperesultater.
  • Blogg: La dine ansatte eller ledere vise seg frem som ekspertene de er, og del innsikt og kunnskap med andre. Coxit har kompetanse til å bistå med det tekstuelle og tematiske.