Corporate Advisory

I dag er det viktigere enn noen gang å ha en strategi som også er kommunikativ og som gir et riktig bilde av virksomheten. For å kommunisere utad må derfor strategi og kommunikasjon intern forankres og samkjøres. Coxit bistår med å utvikle eller fornye virksomheters visjoner, verdier og budskap, både som rådgivere og sparringspartnere samt ved å lage strategier og planer.

 

  • Internkommunikasjon: Involver dine ansatte i kommunikasjonen, budskap og kanalbruk og sikre tydelig kommunikasjon internt i organisasjonen.
  • Strategier: Kommunikasjon og strategier må gå hånd i hånd. Sørg for at det du sier og det du gjør sammenfaller.
  • Krisehåndtering og beredskap: Når en krise oppstår er krisehåndteringen viktigere enn selve krisen. Strategiske, kommunikative og praktiske hensyn må tas, ofte svært hurtig.
  • Omdømmebygging: Mange faktorer påvirker et omdømme, men man bør påvirke de faktorene man kan gjøre noe med, deriblant budskap og langsiktige planer for kommunikasjon.
  • Myndighetskontakt: Noen ganger er det ønskelig å kommunisere med samfunnets beslutningstakere. Coxit kan skape riktige dialogflater og relevante relasjoner.
  • Interne events og samlinger: Sosiale og faglige interne møteplasser er gull verdt for den interne moralen i en virksomhet. Vi bidrar til at verdien maksimeres gjennom et profesjonelt opplegg.
  • Lederfokus og rådgivning: En leder bør være tydelig utad, og internt, samt holde gode presentasjoner og bli profilert på riktig måte.