Coxit (om oss)

Coxit

Coxit Public Relations er et fullservice kommunikasjonsbyrå som har fokus på å oppnå resultater for våre kunder. Hos oss finner du et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn og ulik kompetanse, og det er nettopp derfor vi kan gjøre en forskjell for deg og din virksomhet.

Coxit har gjennom 10 år fokusert på å skape tydelige budskap og forretningsmessig gevinst for våre kunder gjennom effektiv kommunikasjon. Dette gjør vi ved å integrere PR og kommunikasjon i flere kanaler slik at formidlingen av budskapet effektivt kan nå ut til de vi ønsker å nå.

Byrået ble etablert i februar 2005 av gründer og byråleder, Magnus Brøyn. Coxit PRs røtter strekker seg imidlertid 15 år tilbake i tid. Brøyn ledet tidligere byråene presse & informasjon AS og Cox PR (PR-enheten i Cox Kommunikasjon). Coxit PR er i dag en av de topp 10 mest omtalte byråene i Norge. Vi strekker oss langt for å skape unike løsninger og muligheter som gir resultater for våre kunder. Vi når målene sammen med våre kunder – gjennom kommunikasjon som påvirker og styrker.

Coxit PR er medlem av Norske Informasjonsrådgivere (NIR), bransjeorganisasjonen for informasjonsrådgivere i Norge. I tillegg er vi medlem av det internasjonale nettverket Worldcom, som er verdens største nettverk av enkeltstående PR-byråer. Dette nettverket samler selvstendige byråer i alle verdensdeler, slik at vi sammen kan bistå nasjonale og internasjonale oppdragsgivere. Gjennom dette nettverket har våre oppdragsgivere tilgang til kommunikasjonsekspertise verden over.

Magnus Brøyn

Magnus Brøyn er byråleder i Coxit Public Relations og teknologiekspert. Han har nærmere 20 års erfaring innen PR og kommunikasjon. Han er ofte å se i Norges største medier og bidrar med sin kunnskap om sosiale medier og nye digitale trender. Magnus er opptatt av hvilket innhold man publiserer i hvilken kanal, og at innholdet er relevant for mottakeren. Med bakgrunn fra radio på 90-tallet, vet han hvordan man skaper engasjerende innhold.