Financial Communications

Coxit har i en årrekke levert tjenester innenfor finansiell kommunikasjon. Dette gjør at vi kan hjelpe virksomheter med større prosesser og finansielle leveranser. Tjenestene vi utfører er blant annet produksjon av årsrapporter der vi både skriver tekster og lager det visuelle designet. Vi er også behjelpelige med å skrive børsmeldinger og oppsett av kvartalsrapporter, samtidig som vi driver med ulike oppfølgingstjenester, også knyttet mot media.

 

  • Årsrapport: Skap mer interesse for årsrapporten med et design som forteller en historie om virksomheten.
  • Kvartalspresentasjoner: La kvartalspresentasjonen bli et høydepunkt fremfor en fartsdump, og sørg for at flere kan få den med seg digitalt.
  • Børsnoteringer: Børsnoteringer skjer ikke hver dag, og derfor er rutine samt riktige forberedelser og gjennomføring av kommunikasjon vesentlig.
  • Medierelasjoner: Det finnes en historie bak ethvert tall og bak hver leder, og gjennom dialog med media kan man være med på å forme historier om vekst, lønnsomhet og karrierer.
  • Finansiell rapportering: Enten det er børsmeldinger, kvartalsrapporter eller oppkjøpskommunikasjon bør formidlingen være riktig og skape interesse.
  • IR-tjenester: Fokuser på møtene fremfor å booke dem, og sørg for at dialogflatene med investorer og andre interessenter er så gode som mulig.
  • Kapitalsmarkedsdag: Uansett det knyttes til en milepæl eller med ønske om en regelmessig kontakt med interessenter bør børsnoterte selskaper gjennomføre en proff CMD.