PERSONVERN FANGET I EN PANDEMI

Skal teknologien få friere tøyler når formålet er godt nok? Hvordan skal vi balansere personvernet opp mot spennende ny teknologi som både kan underholde oss og bidra til verdiskapning i samfunnet? Sett i lys av appen Smittestopp tar vi debatten.

Se hele debatten nedenfor