ER ‘NORSKE’ MEDIER REELT OPPTATT AV ØKONOMI OG NÆRINGSLIV?

DENNE DEBATTEN ER AVLYST

Onsdag 18/8-21 | 11.30

For 2 år siden diskuterte vi med flere av landets største medier: Er økonomi- og næringslivsforståelsen i norske medier god nok? Og vier de nok oppmerksomhet til små og mellomstore norske aktører i næringslivet? Hvordan står vi i diskusjonen i 2021 – etter en pandemi som har endevendt norsk næringsliv?