Arendalsuka program

Tirsdag 15. august – Solsiden

Kl. 11.00

Mind The Gap: Hvordan skal vi sikre og styre dataforvaltningen når AI overtar alt?

Hvordan skal dataene norske selskaper sitter på egentlig forvaltes og lagres – når kunstig intelligens i økende grad styrer alt – og hvilken innvirkning har dette på åpne og offentlige data? Er kunstig intelligens en trussel mot dataforvaltningen eller en døråpner for å utnytte dataene på en smartere måte og få mer verdi i våre digitale liv?

Kl. 12.00

TBA

TBA

Kl. 13.00

Skal norsk skole omfavne eller forbanne kunstig intelligens?
Kunstig intelligens har inntatt livene våre – og dette merker også utdanningssektoren. Skal studenter og skoleelever nå la teknologien jobbe for seg? Hvordan kan kunstig intelligens bli en del av skolesystemet på en måte som fortsatt gir læring til de på skolebenken? I denne debatten forsøker vi å belyse hvordan AI bør anvendes for mest mulig læringsutbytte – og hvordan lærer og myndigheter må håndtere denne teknologien som er på full fart ut til unge mennesker i dag.

Kl. 14.00

Hva skal til for å løfte bo- og omsorgskvaliteten i hele Norge

Norske kommuner har en bølge foran seg og må i årene som kommer balansere omsorgstilbudet i kommunen på en måte som gir effektivitet og mest mulig verdi for de eldre. Hvordan skal kommune-Norge utvikle gode nok omsorgsboliger? For hva er egentlig den beste situasjonen for de eldre i dag? Er det om å gjøre at flest mulig kan bo lengst mulig hjemme? Og hvordan kan ulike kommuner, med ulike utgangspunkt, tilby så skreddersydde løsninger for sine beboere som mulig?

Kl. 15.00

Kampen om kystsonen. Hva er fellesskapets beste?

Det er kamp om plassen i kystsonen og kampene har over tid blitt mer tilspisset. Havbruksnæringen opplever mangel på plass som kritisk , mens fiskerinæringen opplever krav fra andre næringer som en stadig større trussel. Nye næringer krever plass i kystsonen. Og mens stadig flere vil bruke kystsonen, vil andre vern.

Hvordan forvaltes kysten i dag? Hvilke konflikter skal løses? Har vi nok kunnskap for å ta gode beslutninger ? Tar disse beslutninger hensyn til samfunnets beste?

Kl. 16.30

Fremtiden går på strøm, men den neste revolusjonen handler om batteriteknologien

Det er stadig fokus på batterifabrikker som dukker opp over hele landet, med både positivt og mindre positivt fortegn, men hvor står egentlig Norge i batteriteknologiutviklingen i august 2023? Har det stoppet litt opp eller skal vi fortsatt bli en batterinasjon? Hvor stor kan denne industrien bli for oss og hvor er Norges plass i et globalt perpektiv? Og ikke minst, hvordan vil dette kunne påvirke hverdagen vår på sikt?

Onsdag 16. august – Solsiden

Kl. 10.00

Hvordan ser Norge ut hvis vi skrur av bryteren på vår nasjonale digitale infrastruktur?

Ny nasjonal digitaliseringsstrategi er under arbeid: En tidsriktig digitaliseringspolitikk vil blant annet sørge for mer verdi for næringslivet og å kunne møte tech-giganter og kunstig intelligens. 

Målet er et helhetlig offentlig Norge som møter digitale utfordringer og samarbeider med det private. For å lykkes må verdien av data tilfalle både brukerne og de som gjør selve datafangsten.

Dagens sektorprinsipp gjør at finansiering og samarbeid på tvers av de nasjonale fellesløsningene utfordres, samtidig som det å samle inn data settes på prøve av EUs digitaliseringsdirektiv. 

Skal vi tilgjengeliggjøre alle offentlige data, og overlate dem til de store teknoselskapene? Eller skal vi sikre nasjonal kontroll? 

Det store spørsmålet blir hvordan vi i fremtiden skal kunne stole på data, hvis grunnmuren de bor i forvitrer? 

Kl. 11.00

Look to Nor(d)way

Mens SSB venter en befolkningsvekst på 11 prosent i Norge frem mot 2050 så er Nord-Norge ingen sterk bidragsyter på denne fronten. Faktisk er det ventet en befolkningsnedgang på 2 prosent i Nordland og kun en svak befolkningsvekst på 3 prosent i Troms og Finnmark. Hvorfor skal utviklere fortsatt ha et fokus på Nord-Norge om utsiktene ser så dystre ut for regionen? Hva skal til for å stagge denne utviklingen og er befolkningsvekst nødvendigvis den eneste målsetningen? Hvordan skal vi balansere investeringene i distriktskommunene opp mot de store kommunene i nord? Hvordan skal det satses på industri og energi de neste årene? Og hvordan påvirker nasjonale og internasjonale sikkerhetsspørsmål de strategiske prioriteringene på lengre sikt?

Kl. 12.00

Lufta er for alle – eller er det egentlig klimaet ute og inne – som er problemet?

Vi er alle opptatt av miljøet og klimaet – men realiteten er at luften inne er inntil 5 ganger mer forurenset enn luften ute – og samtidig tilbringer vi om lag 90 prosent av tiden vår innendørs. Hva skal til for å skape et sunt klima – der vi jobber og lever livene våre – både inne og ute?

Kl. 13.00

Kan Norge effektiviseres med AI?

Hvordan skal vi bruke AI (kunstig intelligens) i norsk nærings- og samfunnsliv? Hvilke områder av samfunnet er det både smart og fornuftig å bruke AI – og hvilke kjøreregler må på plass for å håndtere denne teknologien? Og hvordan kan politikere, politiske partier, myndigheter og kommuner bruke AI? Kan Norge bli en ledestjerne innen bruken av AI og bli best på å effektivisere ulike områder i samfunnet? Hvordan kan denne teknologien åpne muligheter og utfordrer etablerte strukturer for informasjonstilgang og kunnskapsdeling, relatert til våre digitale liv på jobb og i utdanning.

Kl. 14.00

Vil vi egentlig bo lenger hjemme hvis boligen fylles med omsorg og moderne velferdsteknologi?

Hvordan kan velferdsteknologi være en katalysator for at flere kan bo lengre hjemme? Ifølge SSB vil spesielt distriktskommuner i løpet av de neste 20-30 årene få en stadig større andel eldre. Hvordan kan velferdsteknologi tilgjengeliggjøres i kommunene på en måte som sikrer at eldre skal kunne leve et godt liv (hjemme) i mange år fremover? Hvilke behov er spesielt store i distriktskommunene sammenlignet med de større kommunene og hvordan kan velferdsteknologi hjelpe slike kommuner helt konkret?

Kl. 15.00

Hvordan har vi kontroll på eierskap i Norge?

Har norske myndigheter god nok oversikt over hvem som eier hva i Norge? Og hva ligger i blindsonen av det som er legitime investeringer i eiendom?

Eiendom er stadig mer brukt som gjenstand for hvitvasking, skatteunndragelse og økonomisk kriminalitet. Raske penger, et uklart regelverk og parallelle registre gjør dette mulig. Norge har ingen tinglysingsplikt som kan bidra til å forhindre eksempelvis hvitvasking av penger. Hva koster det samfunnet at vi ikke har tilstrekkelig oversikt over reelt eierskap, f.eks. ved at eiendommer er registrert i skatteparadis, på slettede selskaper eller døde personer?

For norske myndigheter er det viktig å avdekke skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet, og at det blir fastsatt riktig skatt med en effektiv skatteinnkreving. I en geopolitisk ustabil verden peker stadig flere også på at norske myndigheter må skaffe seg oversikten over eiendommer her til lands, der eierskapet er skjult i skatteparadis eller gjennom aksjeselskap.  Noen av disse eiendommene ligger nær viktig infrastruktur og skjermingsverdige objekter. Nå mener flere sentrale aktører at Norge må ta grep.

Vi tar debatten om vi har kontroll på hvem som eier hva i Norge. 

Kl. 16.30

Tech-Talk på Tapas’n
Tradisjonen tro inviterer Magnus Brøyn til en engasjerende og livlig prat om aktuell tematikk og trender sammen med spennende teknologiprofiler.

Torsdag 17. august – Solsiden

Kl. 11.00

Ren eller skitten: Hvorfor skal bare noen av barna våre være friske?Barna våre er det viktigste vi har, men hvorfor skal det være så store forskjeller? Målet er likebehandling, også innen hygiene, men noen utsettes likevel for mer smitte enn andre. Vil vi gjøre forskjell på barna våre – avhengig av om de går i en offentlig eller privat barnehage – hvor mye er det verdt å holde deg og familien frisk?

Kl. 13.00

En podkast om podkast – er det nok podkast?
Har vi nådd metningspunktet for podkast snart? Hva med betalingsvilligheten? Og hva skal til for å skape en podkast som faktisk lykkes, i en jungel med podkaster? Vi spiller inn live-podkast om podkast, denne ettermiddagen.

Kl. 14.00

Alle snakker om AI og AR – men er det egentlig noe å snakke om – når alt likevel er kunstig?

Vil AI ta over og vil vi få AR-endalsuka? Vi har gått fra hype til virkelighet, men vil teknologien avkle oss, og hva betyr det for innovasjon og samfunnsansvar?