Design & visual content

Inntrykket man får av en virksomhet bestemmes innen syv sekunder. Som en profesjonell og engasjerende utvikler av design og visuelt innhold i form av foto og video, kan Coxit bidra til at deres potensielle kunder får et godt og ønsket førsteinntrykk av virksomheten. Vi rådgir, utvikler og samspiller med dere gjennom hele prosessen.

 

  • Logo og design: Coxit har lang erfaring med å skape en ny identitet og et oppdatert budskap med logo og ny grafisk profil.
  • Visuell identitet og profil: En visuell identitet handler om helhetsinntrykket. Den skal binde sammen all kommunikasjon, både eksternt og internt. Det skal være en rød tråd gjennom det selskapet gjør og sender ut. På denne måten skal selskapets visjon og verdier komme til syne.
  • Tekstproduksjon: Enten du skal bruke en tekst internt eller eksternt må teksten være godt skrevet – uavhengig om kanalen er nettsiden, nyhetsbrev, kundemagasin eller artikkel.
  • Videoproduksjon: Videoinnhold blir bare viktigere og viktigere. Vi sørger for en profesjonell video og håndterer hele produksjonen – fra planlegging til ferdigstillelse.
  • Foto: Det er ofte ønskelig å ha foto i forskjellige settinger av forskjellige eller alle ansatte. Dette kan benyttes i egne, personlige eller eksterne kanaler og bidrar til en helhetlig kommunikasjon.
  • Fysisk materiell og trykksaker: Bilagsaviser, brosjyrer, internmagasiner eller materiell til events må stå i stil med kommunikasjonen forøvrig.
  • Annonser: Både fysiske og digitale annonser må ha god lesbarhet, samspill mellom det tekstuelle og foto eller video, og ha et budskap som fenger.