Våre tjenesteområder

Coxit er et ledende kommunikasjonsbyrå med bred innsikt, erfaring og ekspertise innen PR, digital kommunikasjon og sosiale medier. Med bakgrunn i en bred forståelse for sentrale trender innen teknologi, mobilitet og finans har Coxit en unik forståelse for hva det innebærer å bedrive moderne og engasjerende kommunikasjon innen henholdsvis B2B og B2C.

Andre kompetanseområder inkluderer medierelasjoner, corporate communications, finansiell kommunikasjon, krisekommunikasjon, CSR, branding, intern kommunikasjon, i tillegg til sentrale områder som innholdsstrategi og content creation, konseptuell kommunikasjon, broadcasting communication, video, design samt digital strategi, sosiale medier og social business.

Coxit er blant Nordens beste miljøer i skjæringspunktet mellom tradisjonell og ny kommunikasjon som engasjerer i en ny tid.

Vårt motto er også vårt slagord: Kommunikasjon. Som virker.