Dette sier noen av våre oppdragsgivere

Vi er et PR- og kommunikasjonsbyrå med fokus på helhetlig og integrert kommunikasjon. Fokuset er tydelig – nemlig å formidle til dels kompliserte budskap – på en enkel, lettfattelig og forståelig måte. Det gjør vi blant annet ved å utnytte virkemidler som skaper interesse, leselyst og begeistring – samtidig som det er nyttig og engasjerer – noe som gir leseren ny innsikt om aktuelle og interessante temaer. Med denne tilnærmingen oppnår vi suksess og gjennomslag for en rekke oppdragsgivere.

Samtidig kombinerer vi virkemidler og kanaler på tvers av tradisjonelle begrensninger – slik at innholdet og nyhetsverdien optimaliseres – med fokus på nye muligheter i nye medier innen
rammen av det kjente og veletablerte. Fordelene ved dette er mange, deriblant at målgruppene tilbys aktuell innsikt samtidig som de opplever relevant fornyelse, uten at det de kjenner og verdsetter forsvinner på veien. Kort fortalt betyr det at vi utnytter den tradisjonelle kraften i god kommunikasjon på nye måter.

Her kan du lese og se mer på hvordan vi bistår og har bistått en rekke oppdragsgivere.